Sunday, December 11, 2011

Latihan Pengukuhan - Kata Hubung

Gabungkan ayat-ayat di bawah dengan menggunakan kata hubung yang diberi.

 
1. Wai Man menangis.
    Wai Man terjatuh dari pokok.  ( kerana )


2. Bapa mendengar radio.
    Bapa membaca surat khabar.  ( sambil )


3. Kakak memadamkan lampu.
    Kakak tidur.  ( lalu )


4. Budak itu rajin.
    Budak itu pintar.  ( serta )


5. Sang Kancil bijak.
    Sang Buaya bodoh.  ( tetapi )

No comments:

Post a Comment